Förskolans värdegrund

Både barn och vuxna ska ha inflytande i verksamheten och möjlighet att påverka verksamhetens innehåll.

Förskolan vilar på demokratins grund. Både barn och vuxna ska ha inflytande i verksamheten och möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Förskolan ska låta barnens egna planer, fantasi och kreativitet komma till uttryck i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.

Vi ska visa empati, respekt och hänsyn till varandra.
Alla ska ha samma möjlighet.

Det är viktigt att barnen känner sig trygga på vår förskola, därför har vi bestämda rutiner på förskolan. Vi låter alltid barnen veta vad som händer och de ska känna att det alltid finns någon vuxen till hands. Vi stävar mot att barnen ska utvecklas till goda kamrater och se glädje i att leka, lyssna och att se varandra och hjälpas åt. Barnen ska känna trygghet och ges möjlighet att bygga upp sin självkänsla. Vi vill att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga och förståelse för olikheter.

Vi ska stimulera barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande, utveckla barnens förmågor och kulturskapande samt överföra vårt kulturarv som handlar om värderingar, traditioner, historia, språk och kunskap.