Giftfri förskola

Föräldrakooperativet Lilla Hjärtat arbetar kontinuerligt med att göra medvetna val för att undvika ohälsosamma kemikalier i förskolans miljö och därmed bli en giftfri förskola.

Under början av 2017 blev vi licensierade genom rEco. Det är en licensiering som sker genom företaget Kemikalieklok. Vi har genomgått utbildning, inventerat förskolan, ersatt olämpliga material och upprättat en handlingsplan för vårt fortsatta arbete. Genom licensieringen får vi en kontinuerlig uppföljning och stöd för vårt fortsatta arbete.

Länk till Kemikaliekloks hemsida: http://www.kemikalieklok.nu